Künye | İletişim | Yazı Gönder | Yazarlar | Arşivler | Düşünbil Portal | Düşünbil Akademi | Düşünbil Dergisi | Libido Dergisi

GodFather ‘Kalpsiz Dünyanın Kalbi’nde yaşayanlara sinema penceresinden teorik bilgi ile seslenecektir. Bu nedenle bu sese kulak verecek tüm takipçilerimize: “sesimize ses verin” diyoruz.

İlk sayımızda dosya konumuz “Suç Filmleri, Gangster Filmleri ve Sinema’da Şiddet” olacak. Sizlerin de herkes gibi bu konuda söyleyeceği şeyler olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle yazı kurulunda olmasanız bile dergiye yazılarınızı gönderebilirsiniz. Yazılarınız Word dosyasında 12 punt ve 1 satır aralığında en fazla 6 sayfa olmalıdır. Yazılarınızı [email protected] adresine gönderebilirsiniz.

İlk sayıda buluşmak üzere… İyi seyirler…

Yazar:

Godfather Dergi

İki aylık “sine-teori” dergisi olarak çıkan GodFather, sadece popüler sinemayla, güncel filmlerle, vizyon filmleriyle ilgilenen bir dergi değil, sinema tarihi, kült filmler, sinema akımları, yönetmenler ve ülke sinemaları gibi konuları da inceleyecek. GodFather, sinemanın yalnızca estetik ve edebi yanıyla değil; felsefi, politik, psikolojik ve sosyolojik yanıyla da ilgileniyor. Derginin amacı ve yöntemi; Sinema üzerine düşünmek ve düşündüğünü yazmak, sinemayla ilgili araştırıp incelemek ve araştırıp incelediğini yazmaktır.