Künye | İletişim | Yazı Gönder | Yazarlar | Arşivler | Düşünbil Portal | Düşünbil Akademi | Düşünbil Dergisi | Libido Dergisi

Yazı Gönder

Yazılarınız 12 punto Times New Roman karakterler ile en az 2 en fazla 6 sayfa olabilir.

Ürün Gönderme Kuralları:

• İsimsiz ürünler kabul edilmemektedir. (Ad soyad metnin içinde başlığın hemen altında yazılı olmalıdır.)
• Ürünlerinizi godfatherdergisi[@]gmail.com adresine göndermelisiniz.
• Ürünlerinizi e-posta ekinde “Word” dosyası olarak ve “.doc” formatında gönderirmenizi rica ederiz. Mesaj bölümüne yazdığınız yazıların formatı bozulduğundan, okunamayabilir.
• Yeni sayıda değerlendirilmesi için ürünlerinizi yeni sayının çıkış periyoduna en az 1 ay kala göndermelisiniz. Bu süreden sonra gönderilen ürünler bir sonraki sayı için ayrılır.

Yayın İlkelerimiz:

• Dergimize isteyen herkes makale, deneme, eleştiri, bilim-sanat haberi, kitap veya film tanıtımı-eleştirisi, sinema yazıları, karikatür vb. ürün gönderebilir.
• Dergimizde yayınlanan ürünlerin sorumluluğu yazarlarına aittir.
• Dergiye gönderilen ürünler başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Eğer yayımlanmış bir ürün gönderiliyorsa bu mutlaka belirtilmelidir. Okurlarımızdan gelen yazıların uzunluğu dergi formatında 7 sayfayı geçmemelidir.
• Gönderilen tüm ürünler yayın kurulumuz tarafından değerlendirilir.
• Gönderilen ürünlerde alıntı varsa mutlaka kaynak belirtilmelidir. Alıntı olduğu belirlenen ve kaynak gösterilmeyen ürünler değerlendirmeye alınmaz.
• Dergimizde yayınlanan tüm ürünler kaynak gösterilerek bir başka yayında vb. yerlerde yayınlanabilir.
• Yayınlanan ürünler için telif ücreti ödenmez.
• Dergimizle birlikte bir başka yayın organına gönderilen ve gönderildiği anlaşılan ürünleri değerlendirmeye almıyoruz. (Toplu mailler vb.)
• Ürün sahipleri ürün başlığının altına mutlaka isimlerini ve eğer isterlerse e-posta adreslerini yazmalıdırlar.
• Ürün sahibinin kısa özgeçmişini, adresini ve telefon numarasını yazması zorunlu değildir; ancak yararlı olur.
Gönderilen ürünlerde imla kurallarına azami derecede dikkat edilmelidir. Yazım yanlışlarının çok fazla olduğu ürünler değerlendirme dışı kalabilir.

Yazım Kuralları Önerileri:

Örnek Yazı Formatı

• Gönderilen ürünler A4 formatına 12 punto, 1 satır aralığı, “Times New Roman” karakteri ile yazılmalıdır.
• Yazımda, virgül ve noktalardan sonra bir karakter ara verilmelidir. Paragraf ve kelime aralarında veya satır başlarında gereksiz yere fazla ara verilmemelidir. Satır başları ara çubuğu ile değil, satır başı işlemi ile yapılmalıdır.
• Ana başlıklar 12 punto (koyu-bold) yazılmalıdır.
• Konu başlıklarından önce ve sonra bir ara bırakılmalıdır.
• Tablo, şekil, resim, çizelge vs. çizimlerin adları, ilgili çizimin üst tarafına, kaynak gösterimi de alt tarafına verilmelidir. Çizimler kolaylıkla okunacak biçimde olmalı ve sayfa yapısına uyumlu olmalıdır.
• Yazılarda bulunan alıntılar üstten çift tırnak (“…”) içerisinde ve sağa yatık (italik) olarak gösterilmelidir.
• Alıntı sonunda dipnot numarası ve bu numaralara göre dipnotlar yazının sonuna eklenmelidir. (1) Dipnotlar yazı puntosundan 2 punto daha küçük olmalıdır.
• Parantezlerden önce ve sonra birer aralık bırakılmalıdır.
• Kaynaklar APA tarzında verilmelidir. (Ayrıntılı bilgi için bknz.)