Künye | İletişim | Yazı Gönder | Yazarlar | Arşivler | Düşünbil Portal | Düşünbil Akademi | Düşünbil Dergisi | Libido Dergisi

GODFATHER DERGİ
Sine-Teori Dergisi
SAYI : 3 | TEMMUZ AĞUSTOS 2016
ISSN : 2458-8571
SAYFA : 48
SÜRELİ-ULUSAL YAYIN
SİPARİŞ: http://dusunbilkitap.com/urun/godfather-sayi-3/

İÇİNDEKİLER
Sinemada Sansürün Psiko-Politik Doğası Üzerine Bir Deneme
Hasan Berk Akkoçkapak-3-k

Kâr Amaçlı İşletme: Bir Sansür Türü Olarak Hollywood Stüdyolarının Filmlere Müdahaleleri
M.Emir Rüzgar

Sinemada Sansür: Ad Absurdum
Reha Ulku

Şiddet İçerikli ve Rahatsız Edici 10 Yasaklı Film
Korcan Evin

Sınıfsal Yeniden Üretim Odağında “Crash” Filmine Fragmental Bir Bakış
İhsan Metinnam

Hayat Güzeldir’i Spinoza’yla Okumak
Hazan Özturan

Zenci’den Afro-Amerikan’a: Irkçılık, Hollywood ve Samimiyet
Salim Olcay

Leonard in Slow Motıon (Kısa Film Kuşağı)
Gencer Utku Gediz

Kent ve Sinema – Bir Avuç Cennet
Töre Ercan

Bir Animeden Fazlası: Naruto
Oğuzhan Doğan

Adana’nın Yazlık Sinemaları
Turgut Bağır

Set Kuralları
Murat Kahraman

Kara Filmlerin Hayaletleri ya da Esrarengiz Femme Fatale’ler
Hakan Bilge

Akıra Kurosawa Üzerine Birkaç Şey
Olcay Bağır

Sine-Sözlük
Mehmet Nuri Kaya

Yılmaz Güney ve Sansür (Kısa Kısa)

Türk Sinemasında Sansür (Kısa Kısa)

Alıntılar

Yazar:

Godfather Dergi

İki aylık “sine-teori” dergisi olarak çıkan GodFather, sadece popüler sinemayla, güncel filmlerle, vizyon filmleriyle ilgilenen bir dergi değil, sinema tarihi, kült filmler, sinema akımları, yönetmenler ve ülke sinemaları gibi konuları da inceleyecek. GodFather, sinemanın yalnızca estetik ve edebi yanıyla değil; felsefi, politik, psikolojik ve sosyolojik yanıyla da ilgileniyor. Derginin amacı ve yöntemi; Sinema üzerine düşünmek ve düşündüğünü yazmak, sinemayla ilgili araştırıp incelemek ve araştırıp incelediğini yazmaktır.